KennisEvent Selectief Mutisme voor logopediestudenten

Onze collega’s van Logopedisch Spectrum Nederland organiseren jaarlijks een KennisEvent voor logopediestudenten. Dit jaar gaat het over Selectief Mutisme bij kinderen.

Ben jij logopediestudent? Volg dan op donderdagavond 27 mei deze gratis online kennisavond. Vanuit diverse casussen brengt gastspreker Eustache Sollman een combinatie van theorie en praktijk. De nadruk ligt op de dagelijkse praktijk en handelingstips voor het begeleiden van kinderen met selectief mutisme. Na deze avond weet je wat selectief mutisme is en hoe je ermee om gaat in je vak.

Over de gastspreker

Eustache Sollman is werkzaam bij de stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG). Hij is gespecialiseerd in selectief mutisme, begeleidt kinderen, ouders en leraren en is auteur van het boek ‘Breek de stilte, over selectief mutisme en extreme verlegenheid bij kinderen’.

Aanmelden

Je kunt op de website van Logopedisch Spectrum Nederland aanmelden voor dit online KennisEvent.
Er is plek voor maximaal 100 studenten. Toegang is gratis, een cadeautje van Logopedisch Spectrum Nederland voor logopediestudenten.

Wij doen mee aan de vrijwillige kwaliteitstoets!

Mooi Logopedie heeft zich aangemeld voor de kwaliteitstoets op vrijwillige basis.

Op dinsdag 4 mei 2021 zal Health Care Auditing (HCA) de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie bij Mooi Logopedie afnemen.

Tijdens de toetsing wordt er gekeken naar de privacy en veiligheid.
Ook worden de processen binnen de organisatie gecontroleerd.

Het overgrote deel van de toetsing heeft betrekking op de dossiers. HCA zal de dossiers inzien en beoordelen. Van te voren is niet bekend welke dossiers getoetst worden. De privacy van de cliënten is gedurende de dossiertoetsing uiteraard gewaarborgd.

Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het inzien van uw dossier of dat van uw kind, dan kunt u hierover contact opnemen met Laura Koster, praktijkondersteuner, op
T: 06-39332317
E: l.koster@mooilogopedie.nl