Skip to content

Logopedie voor je leerling of patiënt

Mooi Logopedie is mooier met jou.

Werk jij in het onderwijs of de zorg en wil je een kind doorverwijzen naar logopedie? Mooi Logopedie is er voor kinderen met een hulpvraag op het gebied van spraak, taal, stotteren, lezen & spellen en OMFT (verkeerd slikken, open mond gedrag). Bij Mooi Logopedie bieden we 100% online logopedie.

Online logopedie bij Mooi Logopedie betekent dat een kind kwalitatieve en bovenal aantrekkelijke logopedie krijgt op een plek waar het op zijn best is: thuis, op school of ergens anders. Een efficiënte en effectieve manier van logopediezorg.

Direct hulp

Wij bieden direct hulp. Er is dus geen wachtlijst. We plannen binnen een week een uitvoerige online intake. En na onderzoek en het opstellen van een behandelplan, kan het kind direct starten. We bieden alle behandelingen, evaluaties en zelftraining online aan. Een ouder of verzorger is altijd aanwezig tijdens de behandelingen. Ook dit kan vanaf de plek die hij of zij zelf kiest.

Kind, ouder en logopedist:
iedereen logt in op de plek waar hij/zij zich het beste voelt.

Wanneer logopedie op de basisschool?

Je hebt een kind in de klas of op school waarvan je vermoedt dat het geholpen kan worden met logopedie. Voor je gemak hebben we een Signaleringslijst gemaakt. Het helpt je inschatten of er logopedie nodig is.

UITLEG

Zo werkt onze online logopedie

De logopediesessies van Mooi Logopedie zijn digitaal en interactief. De ouder of verzorger krijgt van ons alle materialen die nodig zijn voor de training. De nodige hulpmiddelen, maar ook teken- en knutselmaterialen. De logopedielessen van Mooi Logopedie draaien namelijk vooral om plezier. Kinderen groeien immers het beste in een positieve omgeving. Dat weet u als geen ander.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de ouder of verzorger. Wij hebben veel online en interactief trainingsmateriaal. Wij helpen de ouder zijn/haar kind daarvoor te motiveren en te ondersteunen.

CONTACT

Meld nu je leerling of patient aan

Om een kind aan te melden is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Logopedie zit in het basispakket en valt onder het verplichte eigen risico. Voor kinderen geldt geen eigen risico. Wij sturen onze facturen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Onze logopedisten zijn ingeschreven in het (basis) Kwaliteitsregister Paramedici.