Wij doen mee aan de vrijwillige kwaliteitstoets!

Mooi Logopedie heeft zich aangemeld voor de kwaliteitstoets op vrijwillige basis.

Op dinsdag 4 mei 2021 zal Health Care Auditing (HCA) de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie bij Mooi Logopedie afnemen.

Tijdens de toetsing wordt er gekeken naar de privacy en veiligheid.
Ook worden de processen binnen de organisatie gecontroleerd.

Het overgrote deel van de toetsing heeft betrekking op de dossiers. HCA zal de dossiers inzien en beoordelen. Van te voren is niet bekend welke dossiers getoetst worden. De privacy van de cliënten is gedurende de dossiertoetsing uiteraard gewaarborgd.

Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het inzien van uw dossier of dat van uw kind, dan kunt u hierover contact opnemen met Laura Koster, praktijkondersteuner, op
T: 06-39332317
E: l.koster@mooilogopedie.nl